7100 Szekszárd, Pollack M. utca 32/B, tel: (74) 512-224

A vadászaton a vad keresésére, felkutatására, valamint elfogására csak olyan vadászkutya alkalmazható, amelyet igazoltan vadászatra képeztek, és rendelkezik vadászati alkalmassági vizsgával.

     

Vadászkutya alkalmassági vizsgával kapcsolatos kérdéseikkel forduljon:

Záborszki Zoltán

OMVK Tolna megyei Vadászkutya Szakbizottság elnökéhez.

Tel.: 30/348-7740                                                                       

 

 

 

 

 

Nyomtatványok:

 

VAV_jelentkezesi_lap

 

VAV_bírálati_lap_(Vizsla_stb.)

 

Jelentkezesi_lap_VAV_versenyre

 

VAV előkészítőre Jelentkezesi_lap.doc

 

VAV szabályzat

 

1. Viselkedés lőálláson (értékszám: 3)

A kutyának a lőálláson álló vadász mellett vagy a vadász előtt kell feküdni, ülni vagy állni. A hajtás zajára és a lövésekre nyugodtan kell maradnia; eső vadért csak parancsra mehet el. A vizsgán a vizsgázók egymástól 15-20 méterre állnak kutyájuk mellett. A hajtást a gyakorlati vadászathoz kell közelíteni. Minden kutya előtt egy lövést kell leadni. Azt a kutyát, amelyik ideggyenge, lövésfélő, és ezzel a vadászatot zavarja, a vizsgából ki kell zárni.

Szabályos végrehajtás: ha a kutya láb mellett (póráz nélkül) hasal, ül vagy áll, sem lövésre, sem vadkelésre nem hagyhatja el a helyét, csak parancsra.

 

2. Láb mellett követés vonalhajtásba (értékszám: 3)

Vadászat közben gyakran a kutyának nem kell keresnie: ilyenkor a vezetője lába mellett haladhat, annak sebességét és mozgását követve, s onnan csak parancsra mehet el. Vizsgán a rendező vonalba állítja a vizsgázókat, és vonalhajtásba indítja el őket. A kutya láb mellett menjen; néhány métert mehet előre, vagy hátra is maradhat. Hajtás közben a vizsgázó vagy a kísérő vadász lövést ad le. A bíró utasítására a kutyát előre, irányba kell küldeni, majd visszahívni.

Szabályos végrehajtás: ha a kutya láb mellett, a vezetője sebességének megfelelően halad; lövésre onnan ne távolodjék el, parancsra menjen előre, és visszahívható legyen.

 

3. Behívás, visszahívás, megállíthatóság (értékszám: 6)

Keresés közben a kutya a megszokott jelre (sípra, hangra) azonnal reagáljon, és jöjjön vissza vezetőjéhez. Azt a kutyát, amelynek fegyelmezetlensége olyan mérvű, hogy azzal a vadászatot zavarja, a vizsgából ki kell zárni.

Szabályos végrehajtás: ha a kutya a síp- vagy füttyjelre azonnal reagál, és visszajön vezetőjéhez, vagy megállva várja a további parancsot.

 

4. Viselkedés lövésre (értékszám:  3)

Minden olyan feladatnál, ahol elhangzik, de főleg keresés közben kell elbírálni és minősíteni a kutya lövésre történő viselkedését. Ha keresés közben a kutya olyan félelmet mutat a lövésre, hogy a lövés utáni munkát nem folytatja, vagy elmenekül, vagy nem akar visszamenni a vezetőjéhez a vizsgából ki kell zárni.

Szabályos végrehajtás: lövésre a kutya hasaljon, üljön, álljon meg és további parancsig maradjon helyben, vagy folytassa a keresést.

 

5. Viselkedés vadkeléskor (értékszám: 3)

A vadászatot leginkább az a kutya zavarja, amelyik minden felkelő vad után elrohan. Vadkeléskor a kutyának nem szabad a vad után beugrani, hanem a vezető parancsára meg kell állnia, helyben maradnia további parancsig, vagy folytatni kell a keresést; ha mégis beugrik, visszahívható kell, hogy legyen. Azt a kutyát, amelyik a vadat űzi, nem hívható vissza, és ezzel a vadászatot zavarja, a vizsgából ki kell zárni.

Szabályos végrehajtás: ha vadkelésre a kutya hasal, de legalább helyben marad, és nem üldözi a kelő vadat.

 

6. Keresés vadászaton (érékszám: 5)

Vizsgán az adott terepnek megfelelően kerestessünk a kutyával. Lehetőleg 30-40 centiméter magas növényzettel borított terepen bíráljunk (legelő, lucernás stb.). Feleadatnál azt kell értékelni és bírálni, hogy a terephez és a változásokhoz (árok, bokrok, stb.) – hogyan alkalmazkodik a kutya keresése azért, hogy vezetője lövéshez jusson.

Szabályos végrehajtás: ha a kutya keresésére az önálló munka és a találni akarás a jellemző, s mozgásában nyomon követhető a terephez való alkalmazkodás és vezetőjének lövéshez juttatása.

 

7.  Együttműködés a vezetővel, irányíthatóság (értékszám: 4)

Bírálandó, hogy a kutya a vizsga során mennyire figyel a vezetőjére, együtt vadászik-e vele, vagy csak ösztöneit követi. A vizsga alatt ugyancsak bírálni kell a kutya irányíthatóságát is. Azt a kutyát, amelyik nem hozza el a lőtt vadat, a vizsgából ki kell zárni.

Szabályos végrehajtás: ha a kutyának a vezetőjével való kapcsolattartása érzékelhető. A keresési és elhozási feladatok során irányítható a vezető által adott parancsszavakra, kar- és sípjelekre adott válaszreakciója megfelelő és egyértelmű.

 

8. Vad jelzése, utánhúzás (fajtára jellemző módon) (értékszám: 4)

Ezt a feladatot is keresés közben kell bírálni. Ha a kutya keresés közben megérzi a vad szagát, azt viselkedésével, mozgásával jelezze. Lassan húzzon a meglapuló vadra, és azt szilárdan állva jelezze. Hiba, ha jó széllel jelzés nélkül „belerohan” a vadba, és azt felveri, vagy h a kutya áll, és közben a vad elgyalogol.

Szabályos végrehajtás: ha a kutya jelzi a vadat, és azt a vezetője (esetleg külön parancsra, lőtávolságon belül a kutya) mozdítja ki. A kutya elől gyalogló vadat utáhúzással követi és azt fajtájának megfelelően jelzi.

 

 

 

9. Sebzett vad megkeresése csapán (értékszám: 6)

A fácánt kb. 150 méterre kell elhúzni úgy, hogy közben egy tompaszögű törést készítünk. A csapa indulási helyét néhány kitépett hasi tollal jelezzük; a végén ott hagyjuk az elhozott fácánt, azt elrejteni nem szabad. Nyílt terepen a csapa készítője jó széllel, nagy ívben térjen vissza; fedett terepen hagyja a fácánt a csapa végén, majd tovább megy és elrejtőzik úgy, hogy lássa, amikor a kutya a vadhoz ér. A vonszalékot hát- vagy oldalszéllel húzzuk! A kutya a csapa húzását nem láthatja! Ezután a bíró megmutatja a csapa kiindulási helyét; a vezető a kutyáját 10-15 méteren keresztül követheti pórázon, majd ott szabadon engedi. A csapát a kutyának önállóan kell kidolgoznia, a megtalált vadat tépés, rágás nélkül fel kell vennie, és a vezetőjéhez kell vinnie. Azt a kutyát, amelyik a vadat kikezdi, elássa, ezzel a vadászat eredményességét rontja, a vizsgából ki kell zárni.

Szabályos végrehajtás:

  • ha a csapáról letér, de arra önállóan visszatér, nem tekinthető hibának;
  • ha a csapáról letér, és nem tér vissza hozzá, még kétszer indítható;
  • ha a kutya nem jut el a vadig, vagy a vadat nem veszi fel, és nem hozza a vezetőjéhez, akkor a feladatot nem teljesítette.

 

10. Lőtt vad megkeresése légszimattal (értékszám: 5)

Fedett, de átlátható terepen kihelyezünk egy darab lőtt nyulat, és azt a kutyával, széllel szemben megkerestetjük és elhozatjuk. A vezető irányíthatja a kutyáját, de minél kevesebb paranccsal. Azt a kutyát, amelyik a vadat kikezdi, elássa, ezzel a vadászat eredményességét rontja, a vizsgából ki kell zárni.

Keresési idő: 5 perc

Szabályos végrehajtás: bírálandó a kutya igyekezete a vad megtalálására, orrhasználata és a vad elhozása. Ha a vadat nem hozza el, a feladatot nem teljesítette.

 

11. Lőtt vízi vad elhozás mély vízből (értékszám: 4)

Olyan, lehetőleg vízi növényzettel ritkán borított vízfelületen vizsgáztassunk, ahol a kutyának úszva kell a bedobott kacsát kihozni és vezetőjéhez vinni. A kutya ne lássa a kacsa bedobását, lehetőleg légszimattal keresse meg és hozza ki. A vezető irányíthatja a kutyáját. Ha a kutya partra érve fogást igazít, nem hiba, de ha gyömöszöli, megrágja, játszik a vaddal, az hibának számít.

Keresési idő: 5 perc

Szabályos végrehajtás: ha parancsra keresni indul, felveszi a kacsát, és vezetőjéhez érve átadja.

 

 

 

Kiegészítő melléklet csak VAV versenyre

 

Lőtt vad megkeresése légszimattal, feltétlen elhozás (értékszám: 5)

A légszimattal való keresésé és a feltétlen elhozás lényege, hogy a kutya a bárhol megtalált, kihűlt vadat parancs nélkül felvegye, és vezetőjéhez vigye.

Ezt a gyakorlatot növényzettel borított területen végezhetjük el, egy szárnyas és egy szőrmés lőtt vad kerül kihelyezésre.

A kutyát legalább 100 méterről, vezetője elhozási parancs nélkül, a területen mezei keresésre küldi. Amikor a vezető kb. 50 méterre megközelíti a lőtt vadat, a bírók megállítják a vezetőt, a kutya folyamatosan tovább keres. Amikor a kutya a lőtt vad közelébe ér, a vezető már semmilyen utasítást nem adhat. Amennyiben a vezető elhozási parancsot ad, a kutya 1-es osztályzatot kap.

A kutyának az először megtalált vadat hoznia kell, utána azonnal indítani kell a másodikért. Amennyiben a vad megtalálásakor azt nem veszi fel, már az első vadnál is véglegesen 0-ás osztályzatot kap.

A megtalált vadat a kutyának fel kell vennie, és közvetlenül vezetőjéhez kell vinnie, ülve a vadat a szájában kell tartania, míg vezetője azt el nem veszi.

Ha fogásigazítás céljából a vadat leteszi, de fejét fel sem emelve, parancs nélkül folytatja a munkát, az nem tekintendő hibának.

Ha a kutya leteszi a vadat és parancsra sem folytatja az elhozást, akkor 0-val értékelendő, mivel a vad nem került kézre.

Szintidő: 15 perc

Hibák:

  • kemény fogás, amikor a vad sérül;
  • többszöri letétel, gyömöszölés;
  • bizonytalan fogás;
  • ha a kutya indokolatlanul sokat időzik a vad felvételekor
  • ha a kutyát túl sokat kell irányítani, buzdítani.

 

Aktulis
2019. október 24., csütörtök
2019. 10. 12-13.

2019. szeptember 25., szerda
2019. 09. 14-15. VAV vizsga

     

2019. szeptember 25., szerda
2019. 09. 20-21.

2019. szeptember 19., csütörtök

2019. szeptember 19., csütörtök

2022. mjus
H K Sz Cs P Sz V
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31