7100 Szekszárd, Pollack M. utca 32/B, tel: (74) 512-224

A Hunor Vadvédelmi és Vadgazdálkodási Egyesület

nyilatkozata

 

Tisztelt Mindenki!

 

Az elmúlt napokban a facebookon megjelent „hírekkel”, álhírekkel, rémhírekkel kapcsolatban, az alábbi nyilatkozatot tesszük közzé.

2020. február 22. napján a 17-453550-408 kódszámú vadászterületen, melynek vadászatra jogosultja a Hunor Vadvédelmi és Vadgazdálkodási Egyesület, nagyvad terelővadászat folyt. A vadászatot a jogszabályoknak megfelelően a jogosult bejelentette az illetékes hatóságoknak. A vadászat balesetmentesen, jelentősebb említést érdemlő dolog nélkül zajlott. Terítékre került 13 gím tarvad, 23 dám tarvad és 13 vaddisznó. Az elejtett vad a vadhúskezelés szabályainak megfelelően került kezelésre, azaz a terítékkészítés és a végtisztesség megadása előtt zsigerelve lettek, majd a vadászat tényleges végeztével, eltávolításra kerültek a tarvadak fejei és lábai. Ezt követően a vadhúst a vadhűtő konténerbe került. A vaddisznókat, pedig az afrikai sertéspestis diagnosztizálására tett mintavétel után a jogosult telephelyére, majd központi gyűjtőhelyre szállítottuk.   A következő napon a teríték helyéről a zsigereket és az egyéb maradványokat a hivatásos vadász elszállította, és elásta (a hollók és egyéb ragadozó madarak legnagyobb bánatára). A vadászatot szervezte és vezette a jogosult vadgazdálkodási felelőse.

Ezt követő hétfő (2020. február 24.) délutánján jutott tudomásunkra, hogy az időlegesen őrizetlenül hagyott zsigereket - és eléggé el nem ítélhető módon - a magzatokat a magzatburokból kiszedve lefotózták és a közösségi médiában közzétették, azt a hamis látszatot keltve, mintha ez a vadászaton résztvevők műve lenne. 

A Hunor Vadvédelmi és Vadgazdálkodási Egyesület minden hatályos jogszabályt betartott és a vadászaton résztvevőkkel is betartatott.

A Hunor Vadvédelmi és Vadgazdálkodási Egyesület az érintett vadászetikai normák és vadászati hagyományok betartása és tiszteletben tartása mellett folytatja tevékenységét, és ezeket az etikai normákat és hagyományokat a vadászatai során is betartja és betartatja.

Nézzünk azonban a dolgok mögé!

A nagyvad apasztása, idézem „a túltartott nagyvadállomány felére csökkentése” kormányzati akarat ezt minden vadgazdálkodásban jártas tudja. Ennek megfelelően a tervszerűen folytatott hazai vadgazdálkodásban ez az akarat meg is jelenik, a hatóság által jóváhagyott tervekben. Megjelenik, mint növekvő kilövendő létszám, és megjelenik, mint az idényen kívüli vadászatnak a lehetősége. Esetünkben ez azt jelenti, hogy a vadászati hatóság a „tarvad (tehén, ünő, borjú) vadászatát állománycsökkentés és vadkár elhárítási célból” egész évben engedélyezi. Hagyjuk azonban figyelmen kívül ezt a lehetőséget, ezt a tényt, hogy a vadászatra jogosultnak minden kötelessége és joga megvolt az ünők és a tehenek elejtésére február 22-én!  A gímszarvas tehén és ünő (a még nem ellett nőivarú egyed) vadászati idénye szeptember 1-től január 31-ig tart. Azok számára, akik vadbiológiában kissé járatlanabbak közöljük, hogy ez gyakorlatilag a gímszarvas párzását és a vehem építés 4-5 hónapját (attól függően, hogy szeptember elején, vagy végén párzott) öleli fel. Tehát, a teljes vadászati idényben vemhes a gím tehén!  Az év többi részében is vagy vemhes, vagy utódot nevel. A vadászok ezt tudják, és egyikük sem olyan aberrált, hogy a zsigereléskor a magzatot a magzatburokból kiszedje, és azt a zsigerekre külön fektesse. Itt kívánjuk megjegyezni, hogy a vadászatvezető a vadászatot megelőző eligazítás során külön felhívta a vadászok figyelmét a tehenek előrehaladott vemhességére. Felszólította őket, hogy a teheneket kíméljék. Nem is került terítékre nagy testtömegű gímszarvas, azaz nem esett tehén, legfeljebb csak ünő! Ezért a vadászias magatartásért külön köszönet a résztvevőknek!

Maga a zsigerek eltávolítása a vadászat velejárója. Nem gondoljuk, hogy a húst fogyasztók közül, bárki úgy enné a sült csirkét vagy a bécsi szeletet, hogy az állatban még benne vannak a belső szervei. Szörnyű, de ezeket el kell távolítani.

Csak azért, hogy mindenki tisztán láthasson!

A vadászatot vezető vadgazdálkodási felelős történetesen Gyönk város polgármestere. A facebook postot és képeket közzétevő „jóakaró”, pedig a Város képviselő testületének tagja. Hú, de érdekes!  Ha máshol nem, a Nemzeti Választási Iroda honlapján mindenki felderítheti az ok okozati összefüggéseket.

Ezúton a Hunor Vadvédelmi és Vadgazdálkodási Egyesület vezetősége és tagsága (a vadgazdálkodási felelőssel az élen) kijelentjük, hogy minden politikai csatározástól elhatárolódunk. Leghatározottabban visszautasítjuk, hogy bárki a valós tények elferdítésével a jó hírnévhez fűződő jogunkat sértse, még ha oly nemes is a cél, mint a politikai haszonszerzés.  Kijelentjük, hogy a vadvédelem, vadgazdálkodás és vadászatot érintő kérdésekben a hatályos jogszabályokat betartjuk, az etikai és viselkedési szabályokat megtartjuk. Bármely ezt megkérdőjelező, vagy ezzel ellentétes állítást határozottan visszautasítjuk. Sajnáljuk, hogy hamis látszat keltésével egyeseknek sokakat sikerült megtéveszteniük.

A magunk részéről a C.I.C. (Nemzetközi Vadászati és Vadvédelmi Tanács) 1963. májban a párizsi közgyűlésén elfogadott gondolatait a magunkénak valljuk és e szerint folytatjuk a vadászat ősi mesterségét. Álljon itt záró gondolatnak: „A vadászat a vadász számára egyrészt alkalom a szigorú önfegyelem gyakorlására, másrészt eszköz a többi élőlény megismeréséhez és megértéséhez. Megtanít gondolkodni, szabadságszeretetre, jó ízlésre és tiszteletre nevel. Elvezet a természet és a hozzá tartozó jelenségek elmélyült megfigyeléséhez. A vadászat megfelelő irányba tereli a vadász személyiségének alakulását. Olyan etikai értéket fejleszt ki benne, amely nélkül a vadászat csupán az ösztönök gyarló megnyilvánulása volna.”

Üdvözlet a Vadásznak! Tisztelet a Vadnak!

                                                                                                       Hunor VVE.

 

 

 

 

Vadgazdálkodással kapcsolatos adatszolgáltatás

 

www.ova.info.hu/nyomtatvanyok

 

 

Tisztelt Vadászatra Jogosult!

 

Mint az Ön előtt is ismeretes megyénk az ASP (afrikai sertéspestis) elleni védekezéssel kapcsolatosan a közepes kockázatú besorolásba került. Ez a helyzet megyénk vadászait még nem érinti abban a vonatkozásában, hogy kötelezően el kelljen végezniük a NÉBIH által megszervezett ASP járványügyi képzést. Erre a képzésre és a képzést követően kiadott tanúsítványra csak abban az esetben van szükség, ha a vadász Szigorúan Korlátozott Területen (SZKT) vagy fertőzött területen szándékozik vadászati tevékenységet folytatni.

Az ASP járványügyi képzés, mint arról már több ízben tájékoztatást adtunk, regisztrációt követően elektronikus úton elvégezhető (http://edu.nebih.gov.hu/).

 

A Tolna Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztályával történt egyeztetés alapján megyénkben képzést és vizsgát szervezünk azon vadászok részére, akik az elektronikus képzést és vizsgát technikai okból (pl. számítógép hiánya) nem tudják elvégezni.

 

ASP járványügyi képzés vadászoknak

 

A képzés és a vizsga napja: 2020. március 26., 9.00 óra.

Helyszíne: Szekszárd, Tormay Béla u. 18. (állategészségügyi állomás)

A képzés és a vizsga DÍJMENTES!

A jelentkezéseket 2020. március 20–ig tudjuk elfogadni.

 

A képzés a férőhely miatt regisztrációköteles! Előzetes regisztráció hiányában a képzésen való részvétel nem lehetséges.

 

Regisztrálni lehet személyesen irodánkban (Szekszárd, Pollack M. u. 32/b.), vagy e-mailben (omvk.tolna@gmail.com) a személyes adatok, lakcím, telefonszám, e-mail cím megadásával. A jelentkezéshez csatolni kell a lakcímkártya másolatát.

Jelentkezés feltétele a Tolna megyei lakhely, amelyet lakcímkártyával kell igazolnia a jelentkezőnek.

Letölthető jelentkezési lap: 

Jelentkezési_lap

 

Telefonos elérhetőségeink: 74/512-224, 30/983-9150, 30/414-6345

 

 

 

 

Felhívás képesített vadhúsvizsgáló képzésre

 

Az OMVK Tolna megyei Területi Szervezete és a Tolna Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály képesített vadhúsvizsgáló képzést tart.

A képesített vadhúsvizsgálók képzése iskolarendszeren kívüli hatósági jellegű képzés.

 

A tanfolyamon való részvétel alapkövetelménye a középfokú végzettség és az állami vadászvizsga megléte.

 

A képzés és a vizsga napja: 2020. március 25., 9.00 óra.

Helyszíne: Szekszárd, Tormay Béla u. 18. (állategészségügyi állomás)

 

A képzés és a vizsga díja: 13.500,- Ft, amely az oktatási segédlet költségét is magában foglalja. A díjat be lehet fizetni személyesen a jelentkezéskor készpénzben, vagy 2020. március 20-ig átutalással, az OMVK Tolna megyei Területi Szervezete 10404601-50526849-56701000 számlaszámára. Átutalás esetén a közlemény rovatban fel kell tüntetni a jelentkező nevét, valamint: „képesített vadhúsvizsgáló”.

 

A jelentkezéseket 2020. március 20–ig tudjuk elfogadni.

 

Jelentkezni lehet személyesen irodánkban (Szekszárd, Pollack M. u. 32/B.), vagy e-mailben (omvk.tolna@gmail.com) a személyes adatok, lakcím, telefonszám, e-mail cím megadásával. A jelentkezéshez csatolni kell a középfokú végzettségről kapott bizonyítvány másolatát és az állami vadászvizsga bizonyítvány másolatát, vagy az érvényes vadászjegy másolatát.

Letölthető jelentkezési lap:

Jelentkezési_lap

 

Telefonos elérhetőségeink:

74/512-224, 30/983-9150, 30/414-6345

 

Szekszárd, 2020. január 21.

 

           Vadászüdvözlettel:

 

                                                                     Dr. Király István

                                                                       titkár 

 

 

Tisztelt Vadászatra Jogosult!

 

Tájékoztatom, hogy a 2020/2021-es vadászati évre történő állami vadászjegyek érvényesítése 2019. január 06-tól van mód.

 

A vadászjegyek csoportos és egyéni érvényesítése a 2020-as évben kizárólag az irodánkban a Szekszárd, Pollack M. u. 32/B. fszt. 2. szám alatt lehetséges!

Amennyiben Ön a vadásztársaság tagjainak vadászjegyeit csoportos érvényesítés során az irodánkban szeretné megtenni, legyen kedves a lenti telefonszámok valamelyikén időpontot egyeztetni az ügyintézővel a várakozás elkerülése érdekében.

 

Bejelentkezés: 30/983-9150, 30/414-6345 vagy a 06-74/512-224.

 

Felhívjuk figyelmét, hogy a 2020-es évben a bevezetésre kerülő plasztikkártya alapú vadászjegyek elkészítéseérdekében minden vadásznak ADATEGYEZTETÉSI LAP-ot kell kitöltenie.

 

Vadászjegyváltással kapcsolatos fontos tudnivalók:

 

Vadászjegyváltás 2020/2021 vadászati évre:

  • 2020. január 2-től 2020. február 28-ig
  • adategyeztetési lap leadása (aláírva)
  • biztosítás kötése esetén nyilatkozatok leadása
  • hagyományos papír alapú vadászjegy érvényesítése

 

FONTOS!!!

Adategyeztetési lap és biztosítási nyilatkozat

hiányában vadászjegyváltásra nincs lehetőség!

 

Fentiek azért fontosak, mert mind az adategyeztetési lap, mind pedig a nyilatkozat, csak kitöltve és aláírva érvényes! Ezek hiányában az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. számú törvény alapján szervezetünk nem jogosult az adatok kezelésére, így a vadászjegy érvényesítésére sem!

 

Az adategyeztetési lapok kitöltésével kapcsolatosan az alábbiakat kérem, figyelmesen olvassák el és ennek megfelelően töltsék ki azokat.

 

Az adategyeztetési lapon két féle adatkör található. Az egyik a csillag (*) szimbólummal megjelölt adatkör, a másik a nem megjelölt adatkör.

 

A csillag (*) szimbólummal nem megjelölt adatkör: azon adatok köre, melyeket a Vadászkamaráról szóló törvény alapján meg kell adnia a vadásznak (pl.: neve, lakóhelye, születési adatai stb.).

A csillag (*) szimbólummal megjelölt adatkör: azon adatok köre melyet a Vadászkamara annak érdekében kér, hogy ki tudja postázni a jövő évben a vadászjegyeket, hogy jogszerű módon tudjon kamarai hírleveleket küldeni, hogy szolgáltatásokat tudjon az adott vadász mellé rendelni, hogy el tudja érni a vadászt, valamint, hogy megkönnyítse számára a számlázást.

 

Kérem, lehetőség szerint az adategyeztetési lapokat hiánytalanul töltsék ki, és a csillag (*) szimbólummal megjelölt adatok kitöltése esetében ne maradjon el a hozzájáruló nyilatkozati rész mellett a négyzetben az X jelölés.

 

Az adategyeztetési lapot és a nyilatkozatot itt letöltheti:

Sportvadász_adategyeztetési_lap__kézi_kitöltés

Hivatásos_vadász_adategyeztetési__kézi_kitöltés

Sportvadász_adategyeztetési_lap__számítógépes_kitöltés

Hivatásos_vadász_adategyeztetési_lap__számítógépes_kitöltés

NYILATKOZATOK

 

Fent részletezettek miatt, az egy vadászatra jogosultra eső csoportos vadászjegyérvényesítés átlagos időtartama 1 óra. Ezt kérem, vegyék figyelembe az időpont egyeztetések során.

 

Ezen túlmenően kérjük, hogy amennyiben szükséges, a csatolt táblázatot aktualizálni szíveskedjenek (személyi változás, ha már nem tag, miért nem az), majd az érvényesítés napján hozzák magukkal!

 

A vadászjegyek árát készpénzben, az érvényesítés során kell fizetni. A készpénzt címletenként, összesítve kell összeállítani, azt a vadászjegyektől elkülönítve. Ezzel a szükséges időráfordítást tudják csökkenteni.

 

Az érvényesítés díja a 2020/2021-es vadászévre:

 

  • Vadászjegy:                    20.000,- Ft
  • Kamarai tagdíj:                 4.000,- Ft
  • Alapdíjas biztosítás:         1.000,- Ft         
  • ​Összesen:                     25.000,- Ft

 

Azok a vadászok, akik 1950. december 31-e előtt születtek, nem kell kamarai tagdíjat fizetniük. Részükre összesen 21.000,- Ft a vadászjegy ára.

 

Szervezetünk ügyfélfogadási rendje 2020. január 1-től az alábbi:

 

  • hétfőtől csütörtökig 8:30 órától 15:00 óráig lehetséges.
  • pénteken a vadászjegy érvényesítés szünetel!

 

Szekszárd, 2019. december 19.

 

                          Tisztelettel:

 

Kocsner Antal elnök

megbízásából:

                                                                                                                            Dr. Király István sk.

                                                                                                                                         titkár

 

 

Felhívás!

 

Az Országos Magyar Vadászkamara Tolna megyei Területi Szervezetének Kynológiai Szakbizottsága apróvadas vadászati alkalmassági vizsga előkészítő tanfolyamot szervez Bátaszéki helyszínnel, 2020. tavaszi kezdéssel!

 

(A VAV vizsga megléte alapfeltétele annak, hogy a vadásztárs vadászkutyával részt vehessen társas apróvad vadászaton, amennyiben az eb a 2. évét betöltötte!)

 

A hat, szombatra tervezett alkalom végén, a kamara vizsgát rendez!

 

A tanfolyam ingyenes, a gyakorláshoz szükséges vadat a kamara biztosítja.

 

Kezdés: 2020. március 21. szombat, 8:30 óra

 

Időpontok: március 28, április 4, április 11, április 18, április 25.

 

Tervezett vizsga időpontja: 2020. május 9.

 

A gyakorlások, létszámtól függően, 9-12 óráig tartanának.

 

Találkozás: 7140 Bátaszék, Budai u. 134. Vadászház

 

Jelentkezés: levélben, vagy e-mailben az alábbi címen a mellékelt jelentkezési lappal és annak mellékleteivel:

 

Országos Magyar Vadászkamara Tolna megyei Területi Szervezete

7100 Szekszárd, Pollack M. u. 32/B. Fsz. 2.

tel.: 74/512-224

E-mail: omvk.tolna@gmail.com

Információ: Kammermann Péter: 06-70/453- 3373

 

Vadászüdvözlettel: Kammermann Péter

 

VAV vizsgára való felkészítőre letölthető  jelentkezési lap:        VAV Jelentkezesi_lap

 

 

 

Tolna megyei sikerek a VAV Főversenyen

 

A 2019.10.12-13-án megrendezésre került soponyai Főversenyen Stein Krisztián és Kreszl Zsolt képviselte Tolna megyét. 16 kutya vett részt a rendezvényen. A Tolna megyei kutyák remekül helyt álltak és remekül meneteltek a dobogó felé, hiszen a munkák során három kutya is kiesett a versenyből.

 

Remek vezetéssel a következő eredmények születtek:

 

Kreszl Zsolt III. helyezett 356,5 pont I. díj 1/C

 

Stein Krisztián IV. helyezett 354,5 pont I. díj 1/D és legjobb vízi munka különdíj

 

Gratulálunk a remek eredményekhez!

 

Kutyás üdvözlettel:

 

Záborszki Zoltán

Tolna megyei Vadászkamara Kynológiai Szakbizottság elnöke

 

 

 

 

Országos Vizsla Főverseny

CACT Dunántúli Regionális Elődöntője

 

A 2019. 09. 20-21-én Lébényben megrendezésre került Országos Vizsla Főverseny CACT Dunántúli Regionális Elődöntőre a Tolna megyei Vadászkamara két kutyát delegált (Stein Krisztiánt drótos német vizslájával, illetve Kreszl Zsoltot szintén drótszőrű német vizslájával.)

 

2019. 09. 20-án, pénteken már elkezdődtek a munkák, elsőként a róka-akadály volt a feladatat, ami önmagában elég rossz ómennek számít, amit az is bizonyít, hogy az előttünk lévő kutyák közül hárman nulláztak, ezzel pedig kiestek, de hála a jól felkészült kutyáinknak és vezetőiknek, nekünk sikerült továbbjutni a következő feladatokra, melyeket kiválóan teljesített mindkét tolna megyei kutya.

 

A szombati napon szintén kiváló munkákkal sikerült begyűjteni a négyes osztályzatokat, ami abban nyilvánult meg, hogy mindkét kutyát különdíjjal jutalmazták és továbbjutó a Soponyai Főversenyre.

 

Legjobb vezetékmunka a vércsapán és legjobb vízi munka különdíj: Stein Krisztián

 

Kreszl Zsolt az erdei vonszalék kidolgozásáért csillagos osztályzatot kapott.

 

Eredmények:

 

Kreszl Zsolt: III. helyezett (továbbjutott a Főversenyre)

Stein Krisztián: VI. helyezett (továbbjutott a Főversenyre)

 

Az elődöntőre összesen 16 kutya nevezett, így kimagaslónak mondhatjuk a fiúk eredményét, hiszen 6 kutya nem tudta befejezni a versenyt, mert valamelyik feladatnál nullás osztályzatot kaptak, ami automatikusan kizárást von maga után.

 

Gratulálunk a remek eredményhez, amivel öregbítették Tolna megye kutyás hírnevét!

 

Kutyás üdvözlettel:

 

Záborszki Zoltán

Tolna megyei Vadászkamara Vadászkutya Szakbizottság elnöke

 

 

 

Országos Magyar Vadászkamara Tolna megyei Területi Szervezete

 

Székhelye: 7100 Szekszárd, Pollack M. u. 32/B. fsz.2.

 

tel.: 74/512-224

 

E-mail: omvk.tolna@gmail.com

 

Számlaszám változás!!!

 

10404601-50526849-56701000 (K&H Bank Zrt.)

 

 

Elnök: Kocsner Antal tel.: 30/239-4639

Titkár: Dr. Király István tel.: 30/239-4640

 

Adminisztrátorok:

Marsainé Szabó Mónika tel.: 30/983-9150

Pápai Károlyné tel.: 30/414-6345

 

 

Ügyfélfogadási idő:

Hétfő - Csütörtök: 8:30 -15:00

Péntek: 8:00 - 11:00 

Ebédidő: 11:30 és 12:30 óra között

 

 

 

 

 

 

http://edu.nebih.gov.hu/

 

 

 

Az afrikai sertéspestissel kapcsolatos információk

 

http://portal.nebih.gov.hu/afrikai-sertespestis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017. március 1-jétől az OMVK adja ki a külföldiek vadászati engedélyeit

 

A vadászati engedélyek kiadásával kapcsolatban az alábbi linkre kattintva kaphat bővebb információt:

 

vadaszati-engedely

 

A külföldiek vadászati engedélyéhez szükséges letölthető dokumentumok:

 

KÉRELEM

NYILATKOZAT

 

 

Kérdéseire szívesen válaszolunk az alábbi telefonszámokon:

74/512-224

06-30/983-9150

06-30/414-6345

E-mail.: omvk.tolna@gmail.com

 

 

 

   

  Félintenzív vadásztanfolyam indul       

     Szekszárdon!

     Ideje: 2020. február 29-től

     március 29-ig.

     (4 hétvége, a március 15-i hétvége kimarad)

 

   

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


 

Aktuális
2019. október 24., csütörtök
2019. 10. 12-13.

2019. szeptember 25., szerda
2019. 09. 14-15. VAV vizsga

     

2019. szeptember 25., szerda
2019. 09. 20-21.

2019. szeptember 19., csütörtök

2019. szeptember 19., csütörtök

2020. február
H K Sz Cs P Sz V
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29